Вправа 301

Прочитайте. Визначте дієприслівники, з’ясуйте вид кожного.

1. Не мовчи, коли, гордо пишаючись (недок. в.), велегласно брехня гомонить, коли, горем чужим утішаючись (недок. в.), заздрість, наче оса та, бринить.

2. І ти ставав вродливий і надійний, розговорившись (док. в.) і розкрившись (док. в.) враз.

3. Витри піт солоний із чола і трудись, забувши (док. в.) про утому.

4. У чужину йдучи (недок. в.), узяв я жменю зілля, і горсточку пісень, і жмут цілющих слів.

Увага! Жирним курсивом виділено дієприслівники, вид кожного вказано у дужках.

 

Випишіть дієприслівники, розберіть їх за будовою. Які суфікси властиві дієприслівникам доконаного виду, які — недоконаного?

1. Пишаючись — основа, пиш — корінь, а — суфікс, ючи — суфікс, сь — постфікс, (док. вид); утішаючись — основа, у — префікс, тіш — корінь, а — суфікс, ючи — суфікс, сь — постфікс, (недок. в.).

2. Розговорившись — основа, роз — префікс, говор — корінь, и — суфікс, вши — суфікс, сь — постфікс, (док. в.); розкрившись — основа, роз — префікс, крив — корінь, ши — суфікс, сь — постфікс, (док. в.).

3. Забувши — основа, за — префікс, був — корінь, ши — суфікс, (док. вид).

4. Йдучи — основа, йд — корінь, учи — суфікс, (недок. в.).