Вправа 304

Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворюючи дієприслівники недоконаного виду.

1. Йди вперед, підставляючи груди вітрам.

2. Йдучи в широкий світ, я бачу всі дороги.

3. Усі поспішають, шукаючи щастя.

4. І досі ще тремтить душа, ждучи чогось таємного.

5. Треба зранку до праці вставати, зневажаючи втому і лінь, і долати, долати, долати бездуховність усіх поколінь.

Увага! Жирним виділено утворені дієприслівники недоконаного виду.

 

Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

У кожному з поданих речень є дієприслівниковий зворот (підкреслено), який завжди виділяємо комою або комами незалежно від його місця в реченні.

У п’ятому реченні перші дві коми відокремлюють дієприслівниковий зворот, наступні — однорідні члени речення.

Вправа 298Вправа 299Вправа 301Вправа 303Вправа 304Вправа 305Вправа 306Вправа 307Вправа 308

Зворотній зв’язок