Вправа 304

Вправа 304.

Перепишіть, від поданих у дужках дієслів утворюючи дієприслівники недоконаного виду.

1.Йди вперед, підставляючи груди вітрам.

2.Йдучи в широкий світ, я бачу всі дороги.

3.Усі поспішають, шукаючи щастя.

4.І досі ще тремтить душа, ждучи чогось таємного.

5.Треба зранку до праці вставати, зневажаючи втому і лінь, і долати, долати, долати бездуховність усіх поколінь.

Увага! Жирним курсивом виділено утворені дієприслівники недоконаного виду.

Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

У кожному з поданих речень є дієприслівниковий зворот (підкреслено), який завжди виділяємо комою або комами незалежно від його місця в реченні.

У п’ятому реченні перші дві коми відокремлюють дієприслівниковий зворот, наступні — однорідні члени речення.

Повідомити про помилку