Вправа 308

Вправа 308.

Перебудуйте складні речення на прості так, щоб виділена частина була замінена на дієприслівниковий зворот. Запишіть утворені речення.

Зразок. Підійдеш до дверей — переступай поріг. — Підійшовши до дверей, переступай поріг.

1.Відкинеш одну ваду — набудеш десять чеснот. — Відкинувши (док. вид) одну ваду, набудеш десять чеснот.

2.Не визнаєш своєї помилки — зробиш другу. — Не визнавши (док. вид) своєї помилки, зробиш другу.

3.Якщо візьмеш чуже наперстком, ганьби набереш мішком. — Узявши (док. вид) чуже наперстком, ганьби набереш мішком.

4.Якщо поженешся за крихтою, втратиш весь пиріг. — Погнавшись (док. вид) за крихтою, втратиш весь пиріг.

5.Прагнеш знати майбутнє — озирайся на минуле. — Прагнучи (недок. вид) знати майбутнє, озирайся на минуле.

Увага! У всіх реченнях дієприслівниковий зворот підкреслено.

Визначте вид кожного з утворених дієприслівників.

Вид кожного з утворених дієприслівників вказано в дужках.

У записаних реченнях поясніть розділові знаки.

У кожному з утворених речень є дієприслівниковий зворот (підкреслено), який завжди виділяємо комою або комами незалежно від його місця в реченні.

Повідомити про помилку