Вправа 317

Вправа 317.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів дієприслівники та розставляючи пропущені розділові знаки.

1.Не можна створити нічого, не вкладаючи (недок, вид) в твір себе.

2.Не хилячись (недок. вид), я чесно йду життям.

3.Я йшов незнайомою дорогою, не бачачи (недок. вид) її, навмання.

4.Я знав кінець, іще не починавши (док. вид).

5.А треба жити кожним днем, не відкладаючи (недок, вид) на потім.

6.Життя — така велика ковзаниця. Кому вдалось, не падавши (док, вид), пройти?

7.І правди не знаходячи (недок, вид) в житті, до неї серцем я шукав путі.

Обґрунтуйте написання не з дієприслівниками.

Увага! У поданій вправі НЕ з дієприслівниками пишемо окремо.

Визначте вид дієприслівників.

Увага! У дужках вказано вид ужитих у словосполученнях дієприслівників.

Повідомити про помилку