Вправа 328

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Недавно (коли?, часу) в мережі Інтернет з’явився сервіс «Єдині», (кома на межі у складнопідрядному реченні) який дає змогу самостійно (як?, способу дії) створити аватар. Так зветься умовне позначення користувача Інтернет-ресурсів: форумів, блогів, соціальних мереж (двокрапка при узагальнюючих словах перед однорідними членами речення; коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком). Вдало (як?, способу дії) створену «аватарку» впевнено (як?, способу дії) можна назвати автопортретом користувача. З аватаром можна люб’язно (як?, способу дії) поділитися своєю зачіскою, позичити йому1 свої очі, брови, та губи (коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком: якщо при однорідних членах речення вже були коми, то кома ставиться й перед першим і (та)). Звісно (як?, способу дії), (комою виділено вставне слово) можна додати рум’янець, веснянки, окуляри (коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком).

Можна щедро (як?, способу дії) домалювати деталі одягу: краватку, капелюх, віночок, намисто (двокрапка при узагальнюючих словах перед однорідними членами речення; коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком). Певно (як?, способу дії), (комою виділено вставне слово), риси обличчя можуть увиразнювати почуття задоволення, радість, гордість, сум, розчарування (коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком). Для тла можна обрати прапор будь-якої держави: України, Білорусі, якоїсь країни Євросоюзу або Америки (двокрапка при узагальнюючих словах перед однорідними членами речення; коми при однорідних членах речення, поєднаних безсполучниковим зв’язком). Повністю (як?, способу дії) назва сервісу звучить так: «Єдині, бо ми любимо Україну» (двокрапка при прямій мові; кома між частинами складнопідрядного речення). Безумовно (як?, способу дії), (комою виділено вставне слово), назва себе виправдовує.

 

Визначте в тексті прислівники, до кожного поставте питання. За таблицею з’ясуйте розряд кожного прислівника за значенням.

Увага! Жирним курсивом виділено прислівники, у дужках вказано розряд кожного прислівника за значенням.

 

Укажіть речення, ускладнені вставними словами. Якими частинами мови ці вставні слова виражено?

Речення, ускладнені вставними словами: Звісно, можна додати рум’янець, веснянки, окуляри. Безумовно, назва себе виправдовує.

У цих реченнях вставні слова виражені прислівниками (виділено).

 

Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Увага! Жирним курсивом у круглих дужках обґрунтовано вживання в реченнях розділових знаків.