Вправа 334

Визначте, від якого слова і яким способом утворено кожний прислівник. Вибудуйте словотвірні ланцюжки.

Дружно — дружний; надвечір — над+вечір; рано-вранці — рано — ранній, вранці — в+ранок; напоготові — на + по + готовий; смачненько —  смачненький; по-п’яте — по + п’ятий; по-батьківськи — по + батьківський; напам’ять — на + пам’ять; вкупі — в + купа.

 

Як розрізнити прислівники угорі, назустріч та однозвучні з ними іменники з прийменниками у горі, на зустріч?

Прислівники й омонімічні слова інших частин мови розпізнаємо в контексті (за лексичним значенням, граматичними ознаками, синтаксичною роллю). Слово угорі у словосполученні пролітав угорі виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (де?), не змінюється (і — суфікс), виступає обставиною. Отже, це — прислівник.

У сполученні знайшли у горі́ слова горі означає предмет (гора), відповідає на питання іменника, змінюється (і — закінчення). Отже, це — іменник.

Слово назустріч у словосполученні іти назустріч (виявляти співчутливе, дружне ставлення до кого-, чого-небудь; сприяти, допомагати) виражає ознаку дії предмета, відповідає на питання прислівника (з якою метою?), не змінюється, виступає обставиною. Отже, це — прислівник. У словосполученні на зустріч із друзями — іменник.

Вправа 330Вправа 331Вправа 332Вправа 333Вправа 334Вправа 335Вправа 336Вправа 337Вправа 338

Зворотній зв’язок