Вправа 335

Прочитайте. Поясніть написання виділених слів. Якою частиною мови є кожне з них?

1. У край (прийм, + ім.) розкішний і чудовий нас дорога привела.

2. Украй (присл.) натомившись, хлопці поснули.

3. Смерч круговертю зривається вгору (присл).

4. «Сим-сим, відчини», — сказав юнак і через розчинені двері ввійшов у гору (прийм. + ім.).

Увага! У дужках вказано, якою частиною мови є кожне з виділених слів.

 

Поясніть, як ви розрізняєте іменники з прийменниками та однозвучні з ними прислівники.

Прислівники й омонімічні слова інших частин мови розпізнаємо в контексті (за лексичним значенням, граматичними ознаками, синтаксичною роллю). Наприклад, у сполученні зривається вгору слово вгору виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (куди?), не змінюється (у — суфікс), у реченні виступає обставиною. Отже, це — прислівник.

У сполученні ввійшов у гору слово гору означає предмет (гора), відповідає на питання іменника, змінюється (у — закінчення). Отже, це — іменник.

Повідомити про помилку