Вправа 338

Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки прислівники. Визначте спосіб творення кожного з прислівників.

1. Дружба з вовком виходить боком (перехід іменника в прислівник).

2. В очі співає, а позаочі (злиття слів) лає.

3. Беззубий собака голосно (суфікс.) гавка.

4. Зробив курям насміх (злиття слів).

5. Тим рак страшний, що ззаду (префікс.-суфікс.) очі.

6. Узимку (префікс.-суфікс.) бійся вовка, а влітку (префікс.-суфікс.) — мухи.

Жирним виділено дібрані прислівники; у дужках вказано спосіб творення кожного з них.

 

Позначте у словах вивчені орфограми.

Жирним шрифтом виділено і підкреслено вивчені орфограми.

Вправа 334Вправа 335Вправа 336Вправа 337Вправа 338Вправа 339Вправа 340Вправа 341Вправа 342

Зворотній зв’язок