Вправа 34

Прочитайте. Перепишіть лише речення, у яких є вставні слова. Розставте розділові знаки.

2. Може (можливість, імовірність), прийде звістка радісна мені.

3. На щастя (емоційна оцінка), життя без несподіванок не обходиться.

Поясніть, як ви розрізняєте вставні слова та однозвучні з ними члени речення.

Вставні слова не є членами речення, тому вилучення їх із речення не призводить до руйнування його граматичної будови, хоча зі змістового боку речення втрачає відтінки значення, яких їм надають такі слова (упевненість, невпевненість у повідомлюваному, емоційна оцінка повідомлюваного та ін.).

Складіть і запишіть речення, у яких слова на мою думку та на радість вживалися б як:

1) вставні слова:

Хлопці, на мою думку, були зовсім не підготовлені до риболовлі на цій швидкоплинній річці. Засуха тривала уже більше місяця, але сьогодні, на радість, линув дощ.

2) члени речення:

У класі розпочалася жвава дискусія і на мою думку уже ніхто не звертав уваги. Дорогесенька бабусю, Ви живіть на радість нам іще багато літ.

Вправа 30Вправа 31Вправа 32Вправа 33Вправа 34Вправа 35Вправа 36Вправа 40Вправа 41

Зворотній зв’язок