Вправа 340

Прочитайте фразеологізми, правильно наголошуючи прислівники.

1. Бага́то (перехід числівника в прислівник) галасу даремно. — Про справу, значущість якої значно перевищена.

2. Не до́вго (суфікс.) думаючи. — Швидко, без вагань; відразу.

3. Де́шево (суфікс.) й серди́то (суфікс.). — Легко, просто, нескладно; вигідно.

4. Ра́но (суфікс.) чи пі́зно (суфікс.) (трапиться). — Неодмінно, у будь-якому випадку (про те, що має обов’язково відбутися, здійснитися і т. ін.).

5. Ви́соко (суфікс.) нести голову. — Поводити себе гордо, впевнено, з почуттям власної гідності.

6. Язик до́бре (суфікс.) підвішений. — Хто-небудь уміє вільно, влучно, дотепно висловлюватися, має ораторські здібності.

7. У роті (в когось) чо́рно (суфікс.). — Хтось дуже сердитий, лютий.

8. Поглядати ско́са (префікс.-суфікс.). — Ставитися недоброзичливо або з підозрою до кого-небудь, виявляти своє незадоволення кимось.

9. В очах те́мно (суфікс.). — Комусь стало погано, млосно від болю, втоми, слабості, хвилювання.

10. Зроблено абия́к (префікс.). — Недбало, неуважно.

11. Нехай їм аби́що — Незадоволення ким-, чим-небудь, несхвалення чогось.

12. Бабця на́двоє (префікс.) казала. — Невідомо, що трапиться.

! Жирним виділено наголошені прислівники. Слово абищо — неозначений займенник.

 

З’ясуйте спосіб творення кожного з прислівників.

Спосіб творення кожного з прислівників подано в дужках.

 

Поясніть значення фразеологізмів. Із двома з них складіть і запишіть речення.

Хлопець розумів, що рано чи пізно, але успіх прийде.

Не довго думаючи, друзі зібралися і побігли до річки.

Вправа 336Вправа 337Вправа 338Вправа 339Вправа 340Вправа 341Вправа 342Вправа 343Вправа 344

Зворотній зв’язок