Вправа 345

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте в реченнях прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння. Поясніть, як їх утворено.

1. Чесно скажу, (межа у безсполучниковому реченні) побувати в далеких краях добре, (кома перед але завжди, складносурядне речення) але в Україні — краще (вищий ступінь)!

2. Рідний край щиріш (вищий ступінь) любити научає нас розлука.

3. Найбільше (найвищий ступінь), сину, (виділено звертання) дорожи любов’ю до Вітчизни.

4. Нам слід якнайретельніше (найвищий ступінь) пильнувати, (на межі складнопідрядного речення) щоб, обираючи друзів, (видізено дієприслівниковий зворот) не натрапити на недругів.

5. Найбільш (найвищий ступінь) легко люди вірять у те, (межа складнопідрядного речення) до чого прагнуть.

 

Позначте у словах орфограми.

Орфограми підкреслено.

Вправа 341Вправа 342Вправа 343Вправа 344Вправа 345Вправа 346Вправа 347Вправа 348Вправа 349

Зворотній зв’язок