Вправа 36

Прочитайте. Визначте речення зі звертаннями та вставними словами.

Мабуть, кожному з нас змалку хочеться, щоб птахи, риби та звірі нас не боялися. Хочеться, щоб вони знали, що ти не зробиш їм ніякої шкоди, а просто доторкнешся, погладиш і відпустиш. У тому, щоб доторкнутися, є дещо таке, що його важко пояснити. Справді, здається непристойним і неможливим доторкнутися до дорослої людини, а тим більше — погладити її, особливо, коли ви незнайомі.

А от малу дитину хочеться й можна погладити завжди, навіть коли вперше бачиш. І так само погладив би й тебе, птаху і звіре.

Можливо, це бажання — не тільки дивна людська забагàнка, а щось важливіше і глибше, якась ознака давнього й зовсім забутого братства між усіма живими істотами.

Увага! Жирним курсивом виділено вставні слова.

Речення зі звертанням: І так само погладив би й тебе, птаху і звіре.

 

Чи є висловлення текстом? Відповідь обґрунтуйте.

Так, дане висловлення є текстом. Воно пов’язане однією темою, основною думкою та структурою.

Складається з таких логічних елементів: вступу (зазначається привід, що став причиною укладання висловлення): Мабуть, кожному з нас змалку хочеться, щоб птахи, риби та звірі нас не боялися.

Доказу (викладається суть питання: докази, пояснення).

Закінчення (формулюється мета заради якої складено висловлення): Можливо, це бажання — не тільки дивна людська забагàнка, а щось важливіше і глибше, якась ознака давнього й зовсім забутого братства між усіма живими істотами.

 

Чи можна віднести створений письменником твір до жанру есе? Звіртеся з поданим нижче правилом.

Так, цей твір можна віднести до жанру есе. Ми знаємо, що визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг (у тексті 7 речень), конкретна тема, дана в підкреслено вільному, суб'єктивному її тлумаченні; вільна композиція. Також у тексті знаходимо невимушеність та емоційність викладу (це емоційний авторський роздум про «братство» людини із живою природою).

Вправа 32Вправа 33Вправа 34Вправа 35Вправа 36Вправа 40Вправа 41Вправа 42Вправа 43

Зворотній зв’язок