Вправа 394

Прочитайте речення, подані у двох колонках. Поясніть написання виділених слів.

Якщо наголос падає на суфікс, то нн, якщо не на суфікс, то н (незрі́вняно — незрівня́нно). Неска́зано утворено він неска́заний, а несказа́нно — від несказа́нний.

Повідомити про помилку