Вправа 396

Перепишіть речення, на місці крапок уписуючи н або нн.

1. гостинно, 2. туманно. 3. несподівано. 4. зоряно. 5. напружено, натужно.

Повідомити про помилку