Вправа 398

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки і вставляючи, де потрібно, літери.

1. Там золоті Софії дзвони пливуть над містом монотонно.

2. Предивний сон і налякав, і звеселив мене неждано. І досі ті чудні дива морочать серце несказанно.

3. Стежка була страшенно балакучою, щодня сто разів казала: «Доброго дня! Як ся маєш? Будь здоров! Щасти!».

4. Цілий день учора проблукав я в полі, з вітром навздогінки бігав навмання. Порятунок прийшов неждано-негадано.

 

Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Речення 3. Слова автора стоять перед прямою мовою, тому після них стоїть двокрапка. Пряма мова в лапках з великої букви. Окличні чи питальні речення відповідно виділені.

 

Виділений прислівник розберіть як частину мови.

Неждано — прислівник, означає час дії, відповідає на питання коли?, незмінна частина мови, часу, у реченні є обставиною.

Вправа 394Вправа 395Вправа 396Вправа 397Вправа 398Вправа 399Вправа 400Вправа 401Вправа 402

Зворотній зв’язок