Вправа 41

Перепишіть речення, визначте й підкресліть у кожному граматичні основи. Укажіть речення прості та складні.

1. Кожний птах летить до свого гнізда.

2. У рідному краї і серце співає, у рідному краї небо безкрає.

3. Ласкава, щедра і привітна лежить навкіл твоя земля.

4. Горить мені вікно у рідній стороні, щоб я не заблукав між вікнами чужими.

5. І земля у ріднім краї найрідніша, найтепліша.

6. Україна моя починається там, де доля моя усміхається.

Речення друге, четверте, шосте мають дві граматичні основи, отже, вони складні.

Речення перше, третє, п’яте мають одну граматичну основу, тому вони прості.

 

Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

Речення третє, п’яте ускладнені однорідними членами. У третьому реченні — однорідні означеннями: ласкава, щедра і привітна (між першим і другим кома ставиться: вони не поєднані сполучниками; між другим і третім кома не ставиться: вони поєднані неповторюваними єднальними сполучниками і (й), та, або, чи); у п’ятомуоднорідні присудки: найрідніша, найтепліша (кома ставиться, тому що вони не поєднані сполучниками).

Вправа 34Вправа 35Вправа 36Вправа 40Вправа 41Вправа 42Вправа 43Вправа 44Вправа 45

Зворотній зв’язок