Вправа 428

Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки прийменники.

1. З-під.

2. З-за.

3. З-під.

4. Із-за.

Повідомити про помилку