Вправа 430

Прочитайте. Обґрунтуйте появу голосних звуків у прийменниках.

Голосні у прийменниках передо, із, надо, піді, наді, зі, із використані з метою уникнути збігу приголосних.

Повідомити про помилку