Вправа 44

Прочитайте речення мовчки, визначте в кожному пряму мову та слова автора. Прочитайте речення вголос у такій послідовності: 1) речення, у яких пряма мова стоїть після слів автора; 2) речення з прямою мовою перед словами автора.

1. Ми всі уклінно просимо: «Заходь у гості, осене!». (А: «П!»).

2. «Ось уже й осінь!» — сказав Богдан. («П!» — а).

3. Знімаю трубку і питаю у лелеки: «Скажи, чи ще до осені далеко?». (А: «П?)».

4. «Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає?» — в неньки спитала дитина. (А: «П?)».

5. «Ось я йду!» — обізвалась зима. («П!)» — а.

 

Поясніть у реченнях із прямою мовою розділові знаки. Звіртеся з таблицею.

Пряму мову і слова автора оформлюють на письмі відповідними розділовими знаками: (А, а — слова автора з великої чи малої букви відповідно; П, п — пряма мова.).

Після слів автора перед прямою мовою ставиться двокрапка, відкриваються лапки, пряма мова пишеться з великої літери, після прямої мови ставиться відповідний розділовий знак і лапки закриваються (перше та третє речення).

Після прямої мови перед словами автора, якщо пряма мова виражена окличним або питальним реченням, то перед закритими лапками ставиться знак оклику, знак питання, а після лапок — тире. Слова автора пишуться з малої літери (друге, четверте, п’яте речення).

Вправа 40Вправа 41Вправа 42Вправа 43Вправа 44Вправа 45Вправа 46Вправа 48Вправа 49

Зворотній зв’язок