Вправа 440

Сполучники сурядності та підрядності запишіть у дві колонки.

Сурядні сполучники: однак; але; то…то; підрядні сполучники: аби; щоб; тому що; немов; незважаючи на те, що; дарма що.

 

Які зі сполучників синонімічні? Назвіть їх

Однак, але; аби, щоб; дарма що, незважаючи на те, що.

Вправа 436Вправа 437Вправа 438Вправа 439Вправа 440Вправа 441Вправа 442Вправа 443Вправа 444

Зворотній зв’язок