Вправа 49

Перепишіть діалоги, поділяючи їх на репліки й розставляючи розділові знаки.

1. Каже верба вербі:

— Чом ти, вербо, в журбі?

Каже вербі верба:

— Хіба це, вербо, журба?

2.— Добривечір, дівчино! Що ти несеш? — спитав парубок у дівчини, яка йшла з відрами на коромислі.

— А хіба не бачиш? Моркву, — сказала сміливо дівчина.

— А де ж ти набрала тієї моркви?

— В криниці нарвала, — сказала дівчина й засміялася так, неначе соловейко защебетав.

 

Речення зі звертаннями: Чом ти, вербо, в журбі?, Хіба це, вербо, журба?, Добривечір, дівчино!

Якщо звертання стоїть у середині речення (перше та друге речення), воно з обох боків виділяється комами.

Кома ставиться перед звертанням, що стоїть у кінці речення (третє речення). Після звертання у кінці речення ставиться відповідний розділовий знак.

Діалог (мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, що сприймаються на слух) поширеніше в усному мовленні. У писемному мовленні поширеніше монолог. Він вимовляється однією особою і безпосередньо в процесі мови не передбачає відповіді з боку інших учасників мовного спілкування.

Звичайно, діалог для мене легша форма спілкування. У ньому беруть участь двоє: це бесіда, суперечка, обговорення, в якому висловлюються різні думки щодо теми спілкування або містяться доповнення та підтвердження висловлених думок.

Повідомити про помилку