Вправа 492

Обґрунтуйте написання не з різними частинами мови.

Не схожа (окремо, бо стосується присудка); не здивуєш (з дієсловом майже завжди разом); неординарна (разом, бо виступає означенням, можна замінити на близьке за значенням).

Повідомити про помилку