Вправа 512

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте спосіб кожного з дієслів.

1. Забудемо (дійсн.) наші розбрати і чвари.

2. Написала б (умови ) я всюди курсивами: «Так багато на світі горя! Люди, будьте (наказ.) взаємно красивими!»

3. Критикуй (наказ ), пропонуй (наказ ), роби (наказ.)!

4. Якби не минуле, не пройдене, не було б (умови.) і мене, а була б (умови.) якась інша.

5. Хай піснею звучать (наказ.), як віра і надія, нові слова: свобода, мир, любов!

6. Читай (наказ.) і думай (наказ.), друже мій, і не цурайся (наказ.) свого роду.

 

Поясніть уживання розділових знаків.

2 реч.: двокрапка після слів автора перед прямою мовою; кома при звертанні.
3 реч.: кома при однорідних членах речень.
4 реч.: перші членах речення; друга кома на межі складнопідрядного речення.
5 реч.: комами виділено порівняльний зворот; двокрапка після узагальнюючого слова; коми при однорідних членах речення.
6 реч.: коми при звертанні.

Повідомити про помилку