Вправа 56

Прочитайте вірш Любові Забашти. Визначте лексичні й граматичні значення виділених слів. Якими частинами мови є ці слова?

Лексичні значення:

Серце — центральний орган кровоносної системи у вигляді м'язового мішечка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг (у людини – з лівого боку грудної порожнини).

Одна — ж. р., назва числа 1 і його цифрового позначення.

Самотні — мн. від самотній; який стоїть, розташований і т. ін. окремо, ізольовано (про предмет); одинокий. Який залишився, живе і т. ін. наодинці, без нікого (про людину); сам. Який не має сім'ї, рідних, близьких; одинокий; сам.

Граматичні значення:

Серце — іменник, означає предмет, початкова форма — серце, неістота, загальна назва, середній рід, Н. в. (що?), однина, II відміна, підмет.

Одна — числівник, означає число, початкова форма — одна, кількісний (власне кількісний), простий, Н. в., означення.

Самотні — прикметник, означає ознаку предмета, початкова форма — самотній, якісний, звичайна форма, множина, Н. в., частина іменного складеного присудка.

 

Доберіть до вірша кілька варіантів заголовків. Що відображає кожен із них — тему чи головну думку тексту? Якими частинами мови виражений кожен заголовок?

Одинокість (головна думку тексту; іменник). Самотнє серце (тема тексту; прикметник + іменник).

Повідомити про помилку