Вправа 58

У кожному з поданих слів визначте орфограму (або кілька орфограм). Обґрунтуйте написання слів відповідними орфографічними правилами.

Краєвид — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс, премудрістьорфограма: букви е, и, і у префіксах пре-, при-, прі-; орфограма: м’який знак, Полтавщина — орфограма: вживання великої літери у власних назвах, Чорне море — орфограма: вживання великої літери у власних назвах, синьо-жовтий — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс; Причорноморя — орфограма: вживання великої літери у власних назвах; орфограма: букви е, и, і у префіксах пре-, при-, прі-; орфограма: апостроф, заозеря — орфограма: апостроф, юннат — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс, морозиво — у суфіксі -ив-(о), що виражає збірні поняття, які означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки и, але марево, ма[йе]во, зарево, пів дня — орфограма: написання слів із пів, електроплита — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс; список — орфограма: букви з-с у префіксі з- (с-), віконниця — орфограма: написання подвоєння приголосних, кг орфограма: скорочення слів, вагонобудівний — орфограма: написання складних слів разом, через дефіс.

 

Слова з небуквеними орфограмами запишіть.

Краєвид, Причорномор’я, заозер’я, юннат, пів дня, електроплита, кг., вагонобудівний.

 

Чи дотримуєтеся ви правил орфографії, пишучи смс-повідомлення, спілкуючись у соціальних мережах? Відповідь обґрунтуйте.

Звичайно, я дотримуюсь правил орфографії, пишучи смс-повідомлення чи спілкуючись у соціальних мережах. Чому я це роблю? На мою думку, мова фіксує наші знання про світ і дає змогу виразити ставлення до нього.

І мовна стійкість — ключова риса особистості. Ми ж, українці, просто зобов’язані бути мовними особистостями: володіти системою лінгвістичних знань; здійснювати різнобічну мовленнєву діяльність; мати навички активної роботи зі словом, вільно самовиражатися у різних сферах спілкування. Мовна норма — це нитка Аріадни, що допоможе нам стати нацією.

Вправа 54Вправа 55Вправа 56Вправа 57Вправа 58Вправа 59Вправа 60Вправа 61Вправа 62

Зворотній зв’язок