Вправа 68

Прочитайте вірш Галини Гордасевич. Поставте питання до виділених слів. Що вони називають? Звіртеся з поданим нижче правилом.

Хрущі над вишнями гудуть (що роблять?),

В саду дрімають (що роблять?) сонні вишні,

А матері до хвірток вийшли (що зробили?)

Поглянуть (що зробити?), чи сини ідуть.

Як легко матерям зітхати! (що робити?)

Сягнувши далей і висот,

Сини вертаються (що роблять?). І от

Сім’я вечеря (що робить?) коло хати.

Вже соловей завів (що зробив?) своє

Десь у гущавині вишневій,

А у високім чистім небі

Вечірня зіронька встає (що робить?).

І от поснули (що зробили?) вже сини.

А в матерів нові турботи.

Весь вік готові ждать (що робити?) вони

Синів із мандрів чи з роботи,

Лиш щоб ніколи — із війни.

Дієслова, що називає дію предмета: вийшли, поглянуть, ідуть, вертаються, вечеря, завів.

Дієслова, що називає стан предмета: зітхати, встає, поснули, ждать.

 

З якою відомою кожному українцеві поезією перегукується вірш? Хто її автор? Прочитайте цю поезію напам’ять, визначте в її тексті дієслова, до кожного поставте питання.

Цей вірш перегукується з поезією Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати».

Дієслова: гудуть (що роблять?), йдуть (що роблять?), співають (що роблять?), ждуть (що роблять?), вечеря (що робить?), встає (що робить?), подає (що робить?), стала (що зробила?), научати (що робити?), дає (що робить?), поклала (що зробила?), заснула (що зробила?), затихло (що зробило?), затих (що зробив?).

Повідомити про помилку