Вправа 7

Перепишіть, уписуючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Норми літературної мови треба засвоїти й дотримуватися їх.

2. Умій слухати себе та інших із погляду нормативності. Будь вдячний тому, хто виправляє твої мовленнєві помилки. Свої ж зауваження поради та рекомендації іншим роби тактовно, делікатно.

3. Вирішальна роль у становленні сучасної української літературної мови належить Т. Шевченкові.

4. Під час читання художньої літератури мову вивчаєш підсвідомо, без виконання вправ і вивчення правил.

5. Потрібно завжди мати під рукою мовні словники, у яких можна знайти відповідь на будь-яке запитання.

Повідомити про помилку