Вправа 70

Перепишіть прислів’я, визначте й підкресліть у кожному з них граматичні основи. Якими членами речення є дієслова?

1. Материна молитва з дна моря підіймає.

2. Пташка тішиться весною, а дитина радіє матері.

3. Біля матері дитя не горює й не нудьгує.

4. І ворона вороненят любить, хвалить і пестить.

5. У дитини болить пальчик, а в матері пече серце.

6. До батька чемно вітаються, а матері низько вклоняються.

7. Дівчата шиють і співають, а мати поре і плаче.

У всіх реченнях виділені слова як члени речення — присудки.

 

Назвіть дієслова, вжиті в переносному значенні. Які дієслова означають почуття і переживання?

Дієслова, вжиті в переносному значенні: підіймає, тішиться, пече.

Дієслова, що означають почуття і переживання: тішиться, радіє, горює, нудьгує, любить, плаче.

 

Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.

Біля матері дитя не горює й не нудьгує. І ворона вороненят любить, (кому ставимо між однорідними членами речення, не поєднаними сполучниками) хвалить і пестить. Дівчата шиють і співають, а мати поре і плаче.

Якщо однорідні члени речення поєднані неповторюваними сполучниками і (й), та (=і), то перед сполучниками кому не ставимо.

 

Визначте складні речення, обґрунтуйте вживання в них розділових знаків.

Пташка тішиться весною, а дитина радіє матері. У дитини болить пальчик, а в матері пече серце. До батька чемно вітаються, а матері низько вклоняються. Дівчата шиють і співають, а мати поре і плаче.

Ці речення мають по дві граматичні основи, отже вони складні речення.

У складному реченні кому ставимо для відокремлення частин складносурядного речення, з’єднаних протиставним сполучником а.

 

Підкресліть орфограму «знак м’якшення». Поясніть уживання знака м’якшення.

Тішиться, любить, хвалить, пестить, болить, вітаються, вклоняються, шиють, співають — дієслова на -ть, -ться завжди пишемо зі знаком м’якшення.

Повідомити про помилку