Вправа 71

Прочитайте речення, визначте дієслова.

1. Мати наша — сивая горлиця. Все до її серденька горнеться.

2. На сонечку зігрієшся, до матері приголубишся.

3. Де мати посіє, там стелиться ласка, де мати посадить, там сходить добро.

4. Як виростеш ти, сину, не лякатимешся втоми і негоди.

Увага! Жирним курсивом виділено дієслова.

 

Написання виділених дієслів зі знаком м’якшення та без нього обґрунтуйте орфографічними правилами.

Дієслова на -ть, -ться завжди пишемо зі знаком м’якшення: горнеться, стелиться, посадить, сходить.

Дієслова на -ш, -шся завжди пишемо без знака м’якшення: зігрієшся, приголубишся, виростеш, лякатимешся.

 

Вимовте виділені слова відповідно до правил орфоепії.

Горнеться — [горниец’:а]; зігрієшся — [з’ігр’ійеис':а]; приголубишся — [приегоулубиес':а,]; посіє — [пос’ійе]; стелиться — [стелиец’:а]; посадить — [посадит’]; сходить — [зходит’]; виростеш — [виростеиш]; лякатимешся — [л’акатимеис’:а].

 

Визначте час, особу, число кожного з дієслів.

Горнеться — теп. ч., III ос. одн.; зігрієшся — майб. ч., III ос. одн.; приголубишся — майб. ч., III ос. одн.; посіє — майб. ч., III ос. одн.; стелиться — теп. ч., III ос. одн.; посадить — майб. ч., III ос. одн., сходить — теп. ч., III ос. одн.; виростеш — майб. ч., III ос. одн.; лякатимешся — майб. ч., III ос. одн.

Повідомити про помилку