Вправа 72

Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення.

1. Діло розумом починається, а руками робиться.

2. Коли за все візьмешся, то нічого не зробиш.

3. Кому місяць світить, тому й зорі всміхаються.

4. Всяка іржа очищається, та сліди лишаються.

5. Раз обпечешся, то другий раз побережешся.

6. Краще битися з орлом, ніж миритися з вороном.

7. Помилишся, запізнишся — щастя не спізнаєш.

 

Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

Починається — [почиенайеиц’:а]; побережешся — [побеиреижес’:а,].

Повідомити про помилку