Вправа 73

Перепишіть, передаючи записані фонетичною транскрипцією дієслова літерами.

1. [п’ід’іймайеиц’:а] місяць над містом, заглядає до мене в вікно. — Підіймається місяць над містом, заглядає до мене в вікно.

2. І віє вітер у лице, в гілках [полошчеиц’:а]. І геть промокле деревце в світлицю [просиец’:а]. — І віє вітер у лице, в гілках полощеться. І геть промокле деревце в світлицю проситься.

3. І ніжно [горнеиц’:а] до мене крило вербиченьки зелене. — І ніжно горнеться до мене крило вербиченьки зелене.

4. У криниці голуба вода [с’в’ітиец’:а] глибинними вогнями. — У криниці голуба вода світиться глибинними вогнями.

 

Підкресліть у словах орфограму «знак м’якшення».

Увага! Жирним шрифтом виділено і підкреслено знак м’якшення.

Повідомити про помилку