Вправа 76

Перепишіть висловлення, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте дієслова, з’ясуйте граматичні ознаки кожного — час, особу, число, рід (якщо є).

Людство поділяється (теп. ч., III ос. одн.) на дві частини. Перша дивиться (теп. ч., III ос. одн.) телевізор; друга його майже не дивиться (теп. ч., III ос. одн.).

Я належу (теп. ч., I ос. одн.) до другої, тому що вважаю (теп. ч., I ос. одн.) телевізор хронофагом.

Із жалем думаю (теп. ч., I ос. одн.) про тих, хто всі свої уявлення та знання про світ черпає (теп. ч., III ос. одн.) з «ящика». Вони йдуть (теп. ч., III ос. мн.) крізь життя і тягнуть (теп. ч., III ос. мн.) за собою, мовби свою тінь, невиліковну телезалежність.

Вони все знають (теп. ч., III ос. мн.), усіх упізнають (теп. ч., III ос. мн.), носять (теп. ч., III ос. мн.) у голові нав’язані кимось думки та погляди. Усе, чого не було (мин. ч., III ос. одн., сер. р.) в «ящику», для них не становить (теп. ч., III ос. одн.) жодної цінності.

 

Лексичне значення слова хронофаг з’ясуйте за Тлумачним словничком.

Хронофаг (від грец. xρόνος — час і φάγομαι — їстиму; також поглинач часу, пожирач часу) — один з термінів управління часом, що позначає будь-які відволікаючі об'єкти, що заважають і відволікають від основної діяльності (роботи та інших запланованих справ).

 

Виділене слово передайте фонетичною транскрипцією. Поясніть відмінність між його вимовою та написанням.

Поділяється — [под’іл’айеиц':а].

 

Розкажіть, як ви ставитеся до телебачення. У відповіді вживайте дієслова, які називають процеси мислення і мовлення.

Я думаю, що наш час усе важче можна назвати епохою телебачення. Звичайно, ще багато людей захоплюється телевізором. Але усе більше глядачів відмовляються від нього на користь Інтернету. Адже основна перевага Інтернету в тому, що там вдається знайти різні види інформаційного контенту: різноманітні тексти, зображення, музику, відео, інтерактивні додатки. Але найважливішим є зняття часових рамок. Якщо улюблений фільм чи спортивну передачу по телебаченню можна подивитися тільки о певній годині, то в онлайн-кінотеатрі — будь-коли. Можна з упевненістю сказати, що Інтернет у майбутньому все більше переважатиме у користуванні.

Повідомити про помилку