Вправа 82

Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Шукати славу — суєта. Здобути славу — щастя. Заслужити славу — честь.

2. Моя турбота — не очорнити лицемірством рота.

3. І в ворога учиться — добра штука.

4. Природне право людини — визволятися від гноблення і трудитися.

5. Навести порядок — це не змінити закони, а добитися їх виконання.

Повідомити про помилку