Вправа 84

Перепишіть речення, перед кожним дієсловом у неозначеній формі записуючи в дужках питання. Підкресліть усі члени речення. З’ясуйте синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі.

1. Ми в світ прийшли (з якою метою?) успадкувати славу, діла і думи, чесні мозолі...

2. Радість (яка?) бачити й розуміти — то найкращий дар природи.

3. Вчить мене Тарас (чого?) вростати в землю жилавим корінням.

4. Мав кухоль звичку (яку?) ходити по воду, аж поки йому вуха не відбили.

5. Дурний любить (що?) вчити, а розумний (що робить?) прагне вчитися.

Синтаксична роль дієслів у неозначеній формі: у першому реченні — обставина; у другому, четвертому — означення; третьому і п’ятому — додатки. Дієслово вчитися у п’ятому реченні — частина дієслівного складеного присудка.

Повідомити про помилку