Вправа 88

Перепишіть речення. Визначте особові дієслова, з’ясуйте особу та число кожного. Виділіть закінчення, які виражають особу й число дієслів.

1. Я знаю (І ос., одн.): світ росте (ІІІ ос., одн.) із доброти. І життєлюбство з людяності сходить (ІІІ ос., одн.).

2. Збереш (ІІ ос., одн.) пилюку в хаті пилотягом... Як прибереш (ІІ ос., одн.) пилюку із душі?.

3. Чоловіки не прагнуть (ІІІ ос., мн.) бійки! Чоловіки стають (ІІІ ос., мн.) до бою, коли боронять (ІІІ ос., мн.) найдорожче.

Увага! Жирним шрифтом виділено особові дієслова, а закінчення підкреслено.

 

Яка форма дієслова не вказує на час, особу, рід і число? Усно поставте в цій формі всі вжиті в реченнях дієслова.

Неозначена форма дієслова не вказує на час, особу, рід і число. Вона називає дію, стан або процес і відповідає на питання: що робити? що зробити?

Знаю — знати, росте — рости, сходить — сходити, збереш — збирати, прибереш — прибирати, прагнуть — прагнути, стають — стати, боронять — боронити.

 

Позначте у словах орфограми. Обґрунтуйте написання слів із цими орфограмами.

Сходить — перед триголосними к, ф, п, т, х префікс з- змінюється на с-. Перед більшістю приголосних, незалежно від вимови, пишемо префікс з-: збереш.

Збереш, прибереш — дієслова на -ш, -шся пишемо без знака м’якшення.

Прибереш — префікс при- пишемо переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, та в похідних від них словах.

Не прагнуть — з усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не звичайно пишемо окремо.

Боронять, сходить, стають, прагнуть — у кінці слова м’якість зубних приголосних (д, т, з, с, ц, л, н) завжди позначаємо м’яким знаком (за фонетичним принципом).

Повідомити про помилку