Вправа 94

Визначте вид кожного дієслова. Якими суфіксами та префіксами відрізняються дієслова в кожній із пар?

Кликати (недок. в.) — покликати (док. в.). Летіти (недок. в.) — прилетіти (док. в.). Казати (недок. в.) — сказати (док. в.). Сунути (недок. в.) — зсунути (док. в.). Дякувати (недок. в.) — подякувати (док. в.). Підсмажити (док. в.) — підсмажувати (недок. в.). Записати (док. в.) — записувати (недок. в.). Витерти (недок. в.) — витирати (недок. в.).

Ці пари спільнокореневих дієслів протилежного виду різняться префіксами або суфіксами.

Увага! Префікси підкреслено однією лінією, суфікси — двома.

Вправа 90Вправа 91Вправа 92Вправа 93Вправа 94Вправа 95Вправа 96Вправа 97Вправа 98

Зворотній зв’язок