Вправа 96

Прочитайте фразеологізми, дієслова недоконаного виду замінюючи на спільнокореневі дієслова виду доконаного. Назвіть почуття, яке можна передати кожним із фразеологізмів. За потреби зверніться до довідки.

Підноситися духом — піднісся духом (бадьорість), розквітати душею — розквітнув душею (радість), дерти кирпу — задер кирпу (гордовитість), хапатися за голову — схопився за голову (розгубленість), ковтати слинку — ковтнув слинку (заздрість), опускати крила — опустив крила (зневіра).

 

Які з фразеологізмів передають позитивні почуття? Про які почуття йдеться? Складіть і запишіть із цими фразеологізмами речення.

Фразеологізми, які передають позитивні почуття: підноситися духом — піднісся духом (бадьорість), розквітати душею — розквітнув душею (радість).

Після забитого голу команда піднеслася духом і почала грати ще активніше.

Дівчина розквітла душею після цієї несподіваної, але такої приємної зустрічі.

Вправа 92Вправа 93Вправа 94Вправа 95Вправа 96Вправа 97Вправа 98Вправа 99Вправа 100

Зворотній зв’язок