§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні

1. Знайдіть на карті світу країни: Ісландію, Монголію, Австралію, Канаду. Чому в них дуже низька густота населення?

Натомість надзвичайно низькою є густота населення в тундрі, лісотундрі, тайзі, пустелях помірного й тропічного поясів, вологих екваторіальних лісах, гірських районах.

 

2. Поясніть відмінності в густоті населення різних частин території України.

У зв'язку з вибухом АЕС у Чорнобилі все населення з того регіону було переселено. Саме тому у Північній частині країни найменша густота населення, а на Заході найбільша

 

3. Що називається населеним пунктом? Які поселення відносять до міських?

Населений пункт — населене місце, первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі. Входять у міські чи сільські поселення.

 

4. За даними мал. 190 на с. 238 визначте середню густоту населення в Україні у 1913, 1940 і 1993 рр. і порівняйте її із сучасним показником. Як змінювалася густота населення України протягом останнього сторіччя?

1913 — 34.2 млн. осіб.
1940 — 31.3 млн. осіб.
1993 — 51.7 млн. осіб.
2016-2020 — 42.8 млн. осіб.
У 1993 році найбільше було населення, тобто населення менше і менше.

§ 48. Природно-заповідний фонд України§ 49. Зміна кількості населення§ 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація§ 51. Механічний рух населення§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України

Зворотній зв’язок