§ 55. Етноси і нації

1. Яка відмінність існує між поняттями «етнос» і «нація»?

Етнос — стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову, мову, культуру, усвідомлення власної єдності та відмінності від інших етносів. Важливі умови формування етносу — спільність мови та території.

Нація — етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності.

 

2. Які існують мовні сім’ї? До яких мовних сімей належать українці та народи, що проживають у сусідніх з Україною державах?

Головними мовними сім'ями на планеті виступають: індоєвропейська, китайсько-тибетська, нігеро-кордофанська, семіто-хамітська (афроазійська), австронезійська, дравідійська, алтайська, австроазійська, ніло-сахарська, кавказька, Уральська, койсанська, ескімосько-алеутська, чукотсько-камчатська мовні сім'ї.

Українська мова - Індоєвропейська

 

3. Наведіть приклади одно- та багатонаціональних держав.

Багатонаціональні держави складаються з територій проживання багатьох корінних народів, тобто є державами багатьох націй та національних меншин (Іспанія, Швейцарія, Велика Британія, Росія, Індія, Непал, Південна Африка та ін.). Бельгія і Канада є переважно двонаціональними державами.

Одноетнічні, в яких націю майже повністю творить один етнос (Ісландія, Португалія, Угорщина, Японія, Республіка Корея та ін.);

 

4. Назвіть і покажіть на карті райони проживання найчисленіших народів світу.

Найчисленніші народи — китайці, хіндустанці і американці. Найбільші держави світу за площею — Росія, Канада і Китай. Найбільші держави світу за чисельністю населення — Китай, Індія, США.

§ 51. Механічний рух населення§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України§ 57. Релігійний склад населення світу та України§ 58. Зайнятість населення

Зворотній зв’язок