Параграф 55. Етноси і нації

1. Яка відмінність існує між поняттями «етнос» і «нація»?
2. Які існують мовні сім’ї? До яких мовних сімей належать українці та народи,
що проживають у сусідніх з Україною державах?
3. Наведіть приклади одно- та багатонаціональних держав.
4. Назвіть і покажіть на карті райони проживання найчисленіших народів
світу.
------------------
5*.Представники яких етнічних груп проживають у вашому регіоні? Якими є
особливості їхньої культури?

Повідомити про помилку