Параграф 57. Релігійний склад населення світу та України

1. Чому релігія є важливим складником культури і всього суспільного життя?
2. Які релігії належать до світових? У яких регіонах світу вони поширені?
3. Охарактеризуйте регіональні відмінності в поширенні релігійних вірувань в
Україні.
4. Які найбільші релігійні пам’ятки нашої країни вам відомі?