§ 57. Релігійний склад населення світу та України

1. Чому релігія є важливим складником культури і всього суспільного життя?

Релігія є невід’ємною складовою частиною культури кожного народу. Культура — це та духовна і матеріальна спадщина, що дісталася нам від наших предків. Релігія є частиною духовного життя людства. Вона формує систему цінностей, спосіб мислення населення, є основою його щоденної поведінки. Той чи інший релігійний світогляд відображається в елементах матеріальної (культові споруди) і духовної культури (обряди, пісні, образотворче мистецтво, музика). Релігія впливає на демографічні та етнічні аспекти життєдіяльності людей, соціально-економічне становище країн і регіонів.

 

2. Які релігії належать до світових? У яких регіонах світу вони поширені?

• До світових належать християнство, іслам, буддизм.
• Україна перебуває на порубіжжі двох світових релігій — християнства та ісламу.

 

3. Охарактеризуйте регіональні відмінності в поширенні релігійних вірувань в Україні.

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) має яскраво виражену територіальну зосередженість — понад 95 % її громад перебувають в областях Галичини (Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській) і на Закарпатті. Водночас осередок УГКЦ було перенесено зі Львова до Києва як столиці держави. Прихожанами цієї церкви назвали себе понад 8 % населення країни. Серед найбільших її святинь — Собор святого Юра у Львові (мал. 211), Марійський духовний центр у с. Зарваниця (Тернопільська область), Унівська лавра і Крехівський монастир у Львівській області.

Римо-католицька церква (РКЦ) в Україні налічує менш ніж 1 % від усіх віруючих. Переважна більшість її релігійних організацій і громад діють у Житомирській, Хмельницькій і Вінницькій областях і на заході держави. Найбільші святині римо-католиків в Україні розташовані в містах Бердичів, Летичів, Кам’янець-Подільський, Львів.

До протестантів належить близько 1 % населення країни. їх громади є у всіх регіонах, найбільша їх частка серед християнських громад — у центрі, на сході й півдні України, Чернівецькій області й м. Києві.

Кількість мусульман в Україні збільшується в зв’язку з поверненням до ісламу представників народів, що його традиційно сповідували (кримські татари, татари), а також демографічними і міграційними процесами. Кількість мусульманських громад сягає 1,2 тис., понад три чверті їх перебувають в АР Крим.

 

4. Які найбільші релігійні пам’ятки нашої країни вам відомі?

Основні релігійні пам'ятки Києва.
Києво-Печерська Лавра. Лавра відома всім далеко за межами міста і країни.
Софійський собор. Як і Лавра, собор датується 11 століттям.
Андріївська церква.
Церква Успіння Богородиці Пирогощі.
Михайлівський собор.
Свято-Іллінська церква.
Кирилівська церква.
Храм Святителя Миколи Чудотворця.

§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України§ 57. Релігійний склад населення світу та України§ 58. Зайнятість населення

Зворотній зв’язок