§ 58. Зайнятість населення

1. Що називається трудовими ресурсами, економічно активним населенням?

Трудові ресурси — поняття «марксистсько-ленінської» політичної економії. Мається на увазі те, що в сучасній економічній науці зветься працездатною частиною населення. Трудові ресурси — це частина працездатного населення: чоловіки віком від 18 до 70 років та жінки віком від 18 до 65 років.

Економічно активне населення — це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

 

2. Яким є пенсійний вік для чоловіків і жінок в Україні?

Жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років; інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи мають право на пенсію за віком: чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років; жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 10 років.

 

3. Як впливає кількість і якість трудових ресурсів на розвиток господарства окремої країни? Наведіть приклади.

Відповідно, збільшується:
- Густота населення
- Природний рух населення
- Статево-віковий склад населення
- Національний склад населення України
- Духовна культура народу
- Урбанізація
- Трудові ресурси
- Система розселення
Зменшується:
- Механічний рух (міграції) населення
- Діаспора

§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України§ 57. Релігійний склад населення світу та України§ 58. Зайнятість населення

Зворотній зв’язок