Практичне заняття 5. Козацькі літописи XVII— XVIII ст. як історичні джерела

1. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., про які йдеться в уривках із козацьких літописів.
1Г, 2Б, 3В, 4А

2. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст., які відображено в уривках із козацьких літописів.
1В, 2Г, 3Б, 4А

3. Заповніть узагальнюючу таблицю «Літописи козацької слави»

Назва Відомості про автора Характеристика змісту Історичне та наукове значення
Літопис Самовидця Очевидець подій Руїни. Виходець із старшини Війська Запорізького Описання подій Хмельниччини, Руїни (до 1676 р.) Висвітлення подій тих часів
Літопис Григорія Грабняки (1666-1738)
Гадяцький полковник, полковий суддя, обозний
Історія з часів виникнення і до 1709 року Висвітлення подій козацтва, які дійшли до нашого часу
Літопис Самійла Величка (1670-1729) 
Служив у Генеральній військовій канцелярії
Опис історії на українських землях 17-го століття Літопис дійшов до наших часів з дуже пошкодженим першим томом

4. Спростуйте або доведіть наведене твердження.
1) Я вважаю, що це дійсно так.
2)  Тому що нашому поколінню на прикладі історії українських земель можна довести, що краще об’єднатися між собою і відстоювати свою землю, аніж призводити до Руїни.
3) Наприклад, коли між князями, гетьманами почалися конфлікти та війни, тоді українські землі швидко втратили свою силу та відійшли до завойовників.
4) Отже, я погоджуюся з цією думкою.

Зворотній зв’язок