Тематичний контроль 1

ВАРІАНТ I

1. Укажіть, коли була укладена Люблінська унія, яка об'єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство у єдину державу — Річ Посполиту.
Б 1569 р.

2. Укажіть, хто очолив повстання козаків-реєстровців, яке розпочалося в серпні 1591 р.
А К. Косинський

3. Укажіть назву привілейованого панівного стану на українських землях, які в XIV—XVIII ст. належали Великому князівству Литовському або Речі Посполитій.
А Шляхта

4. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя другої половини XVI ст.
Г Створення «Пересопницького Євангелія»
В Видання перших друкованих книг на українських землях
Б Заснування Острозької слов'яно-греко-латинської академії
А Відкриття Львівської братської школи

5. Установіть відповідність між назвою козацького клейноду ти його характеристикою.
1 Печатка —  В Символ Війська Запорозького, який використовувався для скріплення офіційних документів; зберігався у судді
2 Булава — А Символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев'яною кулею на кінці
3 Бунчук — Г Символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця завдовжки 2–2,5 м із кулею або вістрям угорі, під яким прикріплювалися китиці чи волосся з кінського або телячого хвоста
4 Хорогва — Д Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих, який носив хорунжий попереду війська

6. Дайте визначення поняття.
Фільварок — це панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство.

7. Складіть опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку українських земель знайшли відображення у цій пам’ятці.

1) Успенська церква
2) 1591–1629 рр.
3) Успенська церква втілила найяскравіші риси ренесансної культури і архітектури.

8. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.
1) Козацтво організаційно оформлювалося у спільноту. Перевага надавалась фізичній силі, витривалості, швидкій реакції, а не родовитості чи заможності. Спільнота не могла поділятися на своїх та чужих.
2) Потрібно було нове військо, ще більш мужніше, ще більш відданіше.
3) Козацьке військо було одним із найсильніших та найспритніших у світі і мало дуже велике значення

ВАРІАНТ II

1. Укажіть, коли була заснована Острозька академія — перший слов'яно-греко-латинський навчальний заклад на українських землях.
А 1556 р.

2. Укажіть, хто очолив козаків під час повстання, яке розпочалося в липні 1594 р.
В С. Наливайко

3. Укажіть назву суспільного стану, який утворився в результаті колонізації земель Дикого Поля.
Г Козацтво

4. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVІ ст.
В Створення реестрового козацтва в Речі Посполитій
Б Підписання Сигізмундом II Августом «Устави на волоки»
А Укладення Люблінської унії про об'єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського
Г Прийняття Третього Литовського статуту

5. Установіть відповідність між назвою посади козацької старшини та її повноваженнями.
1 Осавул — Д У мирний час стежив за дотриманням порядку на Січі, у воєнний час — у таборі
2 Писар — Г Очолював військову канцелярію та відав усім діловодством Січі
3 Суддя — Б Розглядав кримінальні та цивільні справи, проводив слідство і виносив вироки
4 Обозний — В Відповідав за військову артилерію

6. Дайте визначення поняття.
Шляхта — це привілейований стан у Польському Королівстві та у у Великому Князівстві Литовському після укладення Люблінської унії.

7. Складіть опис зображеної пам’ятки образотворчого мистецтва за наведеним планом.
1) Укажіть-назву зображеної пам’ятки.
2} Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного та культурного розвитку українських земель знайшли відображення в цій пам’ятці.

1) Мініатюра Пересопницького Євангеліє.
2) 1556–1561
3) Ця пам’ятка архітектури відображала розвиток церкви та духовного життя у XVI ст.

8. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.
1) Велике Князівство Литовське таким чином прагнуло здобути союзника у війні з Московією. Польська шляхта у такий спосіб прагнула розширити свої території, бо вільних земель на території Польщі вже майже не було.
2) Нову державу, Річ Посполиту, мав очолювати виборний король, спільний сейм і сенат.
3) На українських землях запроваджувався адміністративно-територіальний устрій за польським взірцем, а рішення сейму були головними.

ВАРІАНТ III

1. Укажіть, коли були видані на українських землях перші друковані книги — «Апостол» і «Буквар».
В 1574 р.

2. Укажіть, хто заснував на о. Мала Хортиця першу Запорозьку Січ.
Д. Вишневецький (Байда)

3. Укажіть назву суспільного стану, який в XVІ ст. становив переважну більшість населення українських земель.
Б Селянство

4. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVI ст.
В Заснування першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця
Г Початок повстання під проводом К. Косинського
А Початий повстання під проводом С. Наливайка
Б Облога козацького табору в урочищі Солониця

5. Установіть відповідність між поняттям, що характеризує культурне та церковне життя українського суспільства в XVI ст., та його визначенням.
1 Гравюра — В Друкований відбиток на папері з малюнка, вирізьбленого на дошці
2 Братства — А Єзуїтські (католицькі), протестантські, греко-католицькі навчальні заклади, які надавали середню освіту й одночасно сприяли поширенню впливу своїх церков
3 Реформація — Д Церковно-релігійні й суспільно-політичні течії, спрямовані проти католицької церкви
4 Колегії — Б Релігійні та культурно-просвітницькі товариства, що створювалися православними міщанами при церковних парафіях України в XV–XVII ст.

6. Дайте визначення поняття.
Реєстрове козацтво — це прийняті на державну службу козаки, яких вносили до реєстру.

7. Складіть опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування. .
2) Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку українських земель знайшли відображення в цій пам’ятці,

1) Меджибізький замок
2) Перша згадка про замок датується 1362 р.
3) Замок будувався та укріплювався десятиріччями заради оборонної системи та її вдосконалення.

8. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання,.
1) Братства виникли в епоху розквіту науки та церковного життя.
2) Братства створювалися з метою надання середньої освіти та поширення впливу власної церкви.
3) Братства відіграли велику роль у розвитку української культури, бо саме при братствах почали свою діяльність  представники української культури кінця XVI ст.: С. Зизаній, Л. Зизаній, К. Ставровицький тощо.

Повідомити про помилку