Тематичний контроль 2

ВАРІАНТ 1

1. Укажіть, коли була укладена Берестейська унія, яка дала початок Українській грено католицькій церкві.
А 1596 р.

2. Укажіть. хто з наведених діячів культури уславився в галузі образотворчого мистецтва.
Б М. Петрахнович

3. Укажіть жанр образотворчого мистецтва, про розвиток якого свідчить поява в першій половині XVII ст. наведеної пам’ятки.
Б Портретний живопис

4. Установіть хронологічну послідовність подій церковного життя кінця XVI — першої половини XVII ст.
1В 2Б 3А 4Г

5. Установіть відповідність між подією, що мала місце в першій половині XVII ст.. та її наслідком.
1Г 2А 3Д 4В

6. Дайте визначення поняття.
Героїчні походи — це період найбільш успішних та вдалих морських і сухопутних походів козаків на володіння султанівської Туреччини та її вассала.

7. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток культури на українських землях наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» та зробіть висновок.

Назва галузі Основні здобутку Прізвища видатних представників
Освіта Острозький культурно-освітній осередок. Вивчення мов В. К. Острозький
Літописання та література «Граматика словенська»; «Лексика» Лаврентій Зизаній
Книговидання "Аостол", "Буквар", "Новий завіт", "Острозька Біблія" Іван Федоров, В. К. Острозький

Висновок: наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. йшов бурхливий розвиток української культури на всіх напрямках.

8. Дайте стислу характеристику історичного діяча, зображеного на малюнку, за планом.
1) Назвіть ім'я історичного діяча та період, у який він жив.
2) Укажіть, чим уславилася ця людини.
3) Висловіть власне ставлення до цієї особистості.

1) Петро Могила (1596-1647)
2) Докладав усіх зусиль, щоб за час його архімандритства Києво-Печерська друкарня посіла визначне місце, як серед інших друкарень України, так і в суспільному житті загалом. Відкрив Лаврську школу.

ВАРІАНТ 2

1. Укажіть, коли в результаті об’єднання Київської братської та лаврської шкіл було створено Києво-Могилянський колегіум.
В 1632 р.

2. Укажіть, хто з наведених Діячів культури уславився в галузі науки.
А І. Гізель

3. Укажіть жанр образотворчого мистецтва, про розвиток якого свідчить поява у першій половині XVII ст. наведеної пам'ятки.
А Іконопис

4. Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя першої половини XVII ст.
1Б 2А 3Г 4В

5. Установіть відповідність між подією, що мала місце наприкінці XVI у першій половині XVII ст.. та її наслідком.
1Б 2А 3В 4Г

6. Дайте визначення поняття.

Українська греко-католицька церква — це одна з гілок Київської церкви, яка виникла в результаті укладання Берестейської унії.

7. Заповніть порівняльну таблицю «Результати козацько-селянських повстань 20–30-х рр. XVII ст.« та зробіть висновок.

Назва документа Дата та історичні умови появи Основні положення
Куруківська угода 1625 рік. Війна С. Конецпольського проти козаків Збільшення козацького реєстру з 3 до 6 тисяч чоловік
Переяславська угода 1630 рік. Селянсько-козацьке повстання під керівництвом Федоровича Залишилась в силі Куруківська угода
«Ординиція Війська Запорозького» 1638 рік. Після придушення козацько-селянського повстання Ліквідовано козацький суд

Висновок: цей період був дуже насичений на події та вплинув на подальшу історію українських земель.

8. Дайте стислу характеристику історичного діяча, зображеного на малюнку за планом.
1) Назвіть ім'я історичного діяча та період, у який він жив.
2) Укажіть, чим уславилася ця людина.
3) Висловіть власне ставлення до цієї особистості.

1) Петро Конашевич-Сагайдачний (1582-1622 рр.)
2) Був визначним полководцем та політичним діячем, гетьманом реєстрового козацтва, кошовим отаманом Запорізької Січі. Організатор успішних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Меценат православних братств та опікун братських шкіл.

ВАРІАНТ 3

1. Укажіть, коли завдяки таланту П. Сагайдачного та героїзму запорожців польсько-козацьке військо здобуло перемогу в Хотинській війні.
Б 1621 р.

2. Укажіть, хто з наведених діячів культури уславився в галузі поезії.
В Г. Смотрицький

3. Укажіть жанр образотворчого мистецтва, про розвиток якого свідчить поява в першій половині XVII ст. наведеної пам'ятки.
В

4. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст.
1Б 2В 3А 4Г

5. Установіть відповідність між подією, що мала місце в першій половині XVII ст., та її наслідком.
1Д 2А 3В 4Б

6. Дайте визначеним поняття.
Полемічна література — це підбірка текстів різних авторів, у яких обговорюються проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами з метою їх об’єднання.

7. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток культури на українських землях наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» та зробіть висновок.

Назва галузі Особливості розвитку Визначні пам'ятки
Театр Виникла драма, розвинувся вертеп Народна творчість
Музика Музика, що супроводжувала вертеп Пісня про "Сулиму, Павлюка, ще й про Яцька Острицю"
Архітектура та образотворче мистецтво Поєднання палацової та оборонної архітектури Збараж, Підгірці, Троїцький монастир

Висновок: у цей період культура набула рис сучасного стану й активно розвивалася.

8. Дайте стислу характеристику історичного діяча, зображеного на малюнку, за планом.
1) Назвіть ім’я історичного діяча та період, у який він жив.
2) Укажіть, чим уславилася ця людина.
3) Висловіть власне ставлення до цієї особистості.

1) Василь Констянтин Острозький (1526-1608 рр)

2) Князь, магнат, воєнний, політичний, культурний діяч, меценат. Один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів Великого Князівства Листовського  у Речі Посполитій, сенатор Речі Посполитої. Засновник Острозької Академії. 

 

Зворотній зв’язок