Номер 10

Витлумачте поняття.

Магістрат — здійснював міське самоврядування

Рада — райці на чолі з бурмістром

Лава — лавличний суд

Бурмістр — очільник ради

Війт — очільник лави, яка здійснювала суд

Двори-дими — об’єднання дворищ

Копний суд — сільський суд

Фільварки — великі багатогалузеві господарства

Кріпацтво — робота на пана

Номер 6Номер 7Номер 8Номер 9Номер 10Номер 11Номер 12Номер 13Номер 14

Зворотній зв’язок