Номер 120

Оберіть твердження, які стосуються Гадяцьких пактів 1658 р.

А Україна, Польща й Литва утворювали федерацію трьох самостійних держав, об’єднаних лише спільно обраним королем.
Б Україна в межах Київського, Чернігівського й Брацлавського воєводств ставала незалежною державою під назвою «Велике князівство Руське».
Г Найвища законодавча влада у Великому князівстві Руському мала належати депутатам від усіх земель князівства, а виконавча – зосереджуватися в руках гетьмана, який би обирався довічно й затверджувався королем.
Е Православна церква мала такі самі права, як і римо-католицька. Передбачалося створення двох університетів, причому один з них отримував статус академії (Києво-Могилянська академія), а також колегіумів, гімназій, різних шкіл і друкарень.

Номер 116Номер 117Номер 118Номер 119Номер 120Номер 121Номер 122Номер 123Номер 124

Зворотній зв’язок