Номер 16

Скориставшись довідкою, заповніть пропуски так, щоб вийшла розповідь про Люблінський сейм 1569 р.

У ході історичного розвитку дві сусідні держави поступово й невідворотно зближувались. Упродовж тривалого часу польський король був і великим князем литовським. А з укладенням 1) Кревської Унії 1385 р. в політичних колах народжується і не раз обговорюється ідея нового, тіснішого союзу, в якому зацікавлені були обидві сторони.

Люблінський сейм, який повинен був розглянути питання про державну унію Великого князівства Литовського й Польського королівства, розпочався 2) 1569 р. 10 січня.

Півроку польським і литовським послам не вдавалося дійти згоди. Після того як частина литовсько-руських магнатів, не вдоволених польським проектом унії, намагалися зібрати 3) шляхетьсяке околення для боротьби за свої права, король 4) Сигізмунд ІІ своїми універсалами приєднав українські землі — 5) Підляшшя, Волинь, а потім 5) Київщину, зрівнявши місцеву шляхту цих земель у правах і привілеях з польською шляхтою.

Депутати Великого князівства Литовського 2) 8.10.1596 підписали ухвалу про унію двох держав Великого князівства Литовського й Польщі. Нова держава отримала назву 6) Річ Посополита.
 

Номер 12Номер 13Номер 14Номер 15Номер 16Номер 17Номер 18Номер 19Номер 20

Зворотній зв’язок