Номер 168

Оберіть твердження, що розкривають причини ліквідації Запорізької Січі.

А Внутрішній політиці Російської імперії суперечило зростання економічної могутності Запоріжжя, відсутність там кріпацтва та демократичний устрій козацької республіки.
Б Імперський уряд прагнув знищити осередок волі, щоб запобігти перетворенню Запоріжжя на центр визвольного руху українського народу проти російського володарювання.
Ґ Після закінчення російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Росія здобула вихід до Чорного моря та більше не потребувала допомоги запорожців.

Номер 164Номер 165Номер 166Номер 167Номер 168Номер 169Номер 170Номер 171Номер 172

Зворотній зв’язок