Номер 177

Яких заходів ужив Йосиф II на західноукраїнських землях протягом 1780-1790 рр.?

А Заснування у Відні греко-католицької духовної семінарії «Барбареум».
В Заснування у .Львові університету.
Д Заснування при Львівському університеті Руського інституту («Studium Ruthenum»).

Номер 173Номер 174Номер 175Номер 176Номер 177Номер 178Номер 179Номер 180Практичне заняття 1

Зворотній зв’язок