Номер 58

Витлумачте поняття.

Хан — голова Ханства Кримського;

Калга-нудреддин — заступники хана;

Диван — дорадчий орган;

Бейлики — крупні феодальні володіння (князівства);

Беї — початківці роду (князь);

Муфтій — голова мусульманського духовенства;

Ясир — бранці, яуих захоплювали татари.

Повідомити про помилку